Termeni și condiții

DevTech este o companie care ofera solutii software dezvoltate si comercializate de SC DEVTECH AUTOMATION SOLUTIONS SRL - societate comerciala inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J28/587/ 2022 și cod unic de înregistrare 46268525.

Toate drepturile asupra informațiilor și materialelor grafice prezente pe site-ul www.devtech.ro aparțin SC DEVTECH AUTOMATION SOLUTIONS SRL.

Numele și grafica aparțin SC DEVTECH AUTOMATION SOLUTIONS SRL.

Adresa: Str. Grivita Rosie 12C E, Corabia, Olt, România

Telefon+40 742 520 252 / +40 760 248 588

E-mailcontact@devteam.ro

 

Ultima actualizare a fost făcută pe 12.02.2023

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale este una dintre preocupările principale ale SC DEVTECH AUTOMATION SOLUTIONS SRL, denumită în continuare DevTech, cu sediul în Str. Grivita Rosie 12C E, Corabia, Olt , România.

Acest document are scopul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării www.devtech.ro site-ul web, conform cerințelor Regulamentului UE 2016/679 - Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți un vizitator al site-ului web, DevTech va prelucra datele dumneavoastră personale pe care le furnizați direct în contextul utilizării site-ului web, cum ar fi datele pe care le furnizați în secțiunea de contact , în măsura în care ne contactați prin formularul de contact:

- Nume și prenume

- Număr de telefon

- Adresă de e-mail

- Tipul de aplicație dorit

- Mesaj (cerere comercială)

Scopul prelucrării

Dacă sunteți un vizitator al site-ului web, DevTech prelucrează datele dumneavoastră personale după cum urmează:

- Pentru activități comerciale, respectiv pentru transmiterea, prin mijloace de comunicare la distanță (email sau telefon), a ofertei comerciale oferite de DevTech solicitată prin formularul de contact menționat mai sus.

- Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (email/newsletter), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de DevTech , prin intermediul site-ului. . ;Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop se bazează pe consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să îl furnizați.

Atât stocarea datelor, cât și transmiterea comunicărilor comerciale prin e-mail (tip newsletter) se vor face prin intermediul platformei de marketing MailChimp e-mail . Pentru mai multe detalii despre politica de confidențialitate și protecția datelor oferite de MailChimp, vă rugăm să poate consulta politica de confidențialitate aferentă platformei.

Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop completând și bifând căsuța corespunzătoare din formularul de contact pentru abonarea la newsletter. Pentru a te dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, poți folosi opțiunea de la sfârșitul fiecare e-mail (buletin informativ) care conține comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care procesăm datele dvs.

În principal, DevTech va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru atingerea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri comerciale și/sau de marketing, DevTech va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, dar fără a afecta prelucrarea efectuată de DevTech pe baza consimțământului exprimat de dvs. înainte de retragerea acestuia.

Partajarea datelor cu caracter personal

Nu vindem datele dvs. personale terților.

Pentru a îndeplini scopurile de prelucrare, DevTech poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terți sau entități care ajută DevTech în realizarea activitatea acestuia prin intermediul site-ului web, sau către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri enumerate exemplar:

- Pentru administrarea și întreținerea site-ului web;

- Pentru a întreține, personaliza și îmbunătăți site-ul web și serviciile oferite prin intermediul acestuia;

- Pentru efectuarea de analize a datelor, testare și cercetare, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate sau pentru dezvoltarea funcțiilor de siguranță;

- Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

- Când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

- Sunt obligați prin contract să păstreze confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care au fost furnizate.

Drepturile de care beneficiezi

În condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

- Dreptul de a vă retrage consimțământul . Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, chiar dacă ni l-ați dat înainte.

- Dreptul la informare , respectiv dreptul de a primi detalii cu privire la activitățile de prelucrare desfășurate de DevTech, conform celor descrise în prezentul document.

- Dreptul de acces la date , respectiv dreptul de a obține confirmarea de la DevTech cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care datele sunt prelucrate, scopul pentru care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.

- Dreptul la rectificare , respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârziere justificată, de către DevTech a datelor personale inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;  ;Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost trimise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil .

- Dreptul la restricționarea prelucrării . Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea de date cu caracter personal. În acest caz, DevTech nu va prelucra datele respective. pentru orice alt scop decât depozitarea acestora.

- Dreptul la portabilitatea datelor , respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un mod structurat, utilizat în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către DevTech un alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

- Dreptul de ștergere a datelor , fără întârzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat"). Acest drept se aplică în anumite condiții: dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care acestea au fost colectate, dacă a fost retras consimțământul, dacă s-a exercitat dreptul de opoziție, dacă au fost prelucrate ilegal, pentru a respecta unele obligații legale sau au fost colectate în legătură cu prestarea de servicii ale societății informaționale conform legislației Uniunii sau dreptul intern sub care se află operatorul.

- Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, după cum se consideră necesar.

- Pentru orice întrebări suplimentare privind modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să contactați adresa de email: contact@devteam.ro

- Acest site folosește fișiere cookie. Pentru mai multe informații despre cum sunt utilizate aceste fișiere, vă rugăm să accesați politica cookie-urilor